Disclaimer

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming.

Ondanks het feit dat de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van informatie van deze site.

Alle woord -en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Wingen Advocatuur, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Wingen Advocatuur is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Contact Form